Polityka prywatności

 

Pracownia Artystyczna Cer-Plast bardzo poważnie podchodzi do zagadnień prywatności klientów i bezpieczeństwa ich danych. Chcemy, aby osoba, której dane są powierzone Pracownii Artystycznej Cer-Plast miała w każdej chwili pewność, że jej prywatność jest uszanowana, a dane osobowe są traktowane z należytą troską.

Pracownia Artystyczna Cer-Plast jest administratorem przekazanych przez Państwa danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 20016/679 z 27.04.2016r.)

Zgodnie z przepisami macie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania lub usunięcia.

Posiadane przez Pracownię Artystyczną Cer-Plast dane osobowe są przetwarzane w celu wymiany informacji, towarów i świadczenia usług, także w celach marketingowych związanych z rozwojem wzajemnych relacji oraz udoskonalaniu produktów.

Dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i są przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania ww. celów lub do momentu wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Pracownia Artystyczna Cer-Plast, Częstochowa, 23 maja 2018r.